Συνέχεια εγγραφών 2019/2020 για τα τμήματα Φροντιστηρίου Γυμνασίου & Λυκείου. 

Εποικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Τμήματα Κέντρου Μάθησης για όλα τα μαθήματα , όλων των τάξεων.

 

                                                 diav paid fos

Εξαργυρώστε τη προσφορά!

Προσφορά για τους 20 πρώτους

Αναγνωρίζοντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε όλοι μας και την επιτακτική ανάγκη για οικονομική προσαρμογή, αποφασίσαμε να μειώσουμε τα δίδακτρα μας με έκπτωση 15% για τους πρώτους 20 μαθητές/τριες μας καθώς και έκπτωση 10% για τους πολύτεκνους.

Αγαπάμε την παιδεία!

ΔΔιαμορφώνουμε σε ομάδες τους μαθητές μας με κύριο σκοπό μας την πρόοδο τους.

ΕΕξασφαλίζουμε την καλύτερη διάθεση των μαθητών μας και ενισχύουμε την προσοχή τους, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τους και βοηθώντας τους να επιτύχουν τους στόχους τους.

ΣΣεβόμαστε την ατομικότητα και την ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού.

ΜΜαθαίνουμε τους μαθητές μας να μελετούν σωστά και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.

ΕΕφαρμόζουμε συστήματα οργάνωσης της καθημερινής μελέτης για τους μαθητές μας, ώστε να έχουν ελεύθερο χρόνο και για άλλες δραστηριότητες.

ΥΥλοποιούμε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που είναι εγκεκριμένες και πιστοποιημένες από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ΣΣτοχεύουμε στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών μας καθώς και στον εμπλουτισμό των γνώσεων τους μέσα από μια σειρά εγκεκριμένων προγραμμάτων για παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.

ΗΗθος με ενίσχυση της πνευματικής ανάπτυξης του κάθε παιδιού.