1.) Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας να προσέλθουν στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας μας : ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας με θέμα την έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2015, την 25η Αυγούστου 2016 και ώρα 20:00 μ.μ.

 

Ο Διαχειριστής 

 

 

2.) Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας να προσέλθουν στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας μας : ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας με θέμα την έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2016, την 25η Αυγούστου 2017 και ώρα 20:00 μ.μ.

 

22/7/2017

Ο Διαχειριστής 

 

3.) Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας να προσέλθουν στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας μας : ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας με θέμα την έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2017, την 30η Αυγούστου 2018 και ώρα 20:00 μ.μ.

27/7/2018

Ο Διαχειριστής 

 

4.) Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας να προσέλθουν στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας μας : ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας με θέμα την έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2018, την 30η Αυγούστου 2019 και ώρα 20:00 μ.μ.

27/7/2019

Ο Διαχειριστής