Τακτική Γενική Συνέλευση Ισολογισμού 2015

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας να προσέλθουν στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας μας : ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας με θέμα την έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2015, την 25η Αυγούστου 2016 και ώρα 20:00 μ.μ.
 
Ο Διαχειριστής